Mục lục Vampire(Một khởi đầu)


Title: Vampire (Một khởi đầu)
Author: Coco (Choco, Đạm Ngọc)
Genre: Sa
Warning: Chưa biết
Rating: tự do
Summary: Câu chuyện về một con người bình thường và một ma cà rồng. Liệu giữa họ có thể xảy ra chuyện gì?

1-1

1-2

2-1

2-2

3-1

3-2

4

5

Chính văn hoàn

Advertisements

2 thoughts on “Mục lục Vampire(Một khởi đầu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s