[Đoản văn] Chỉ cần có tình yêu


Chỉ cần có tình yêu

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Thể loại: Boy love

Rating: 13+

Tóm tắt: Thất tình đối với nhiều người thì đó chỉ là việc rất đỗi bình thường. Vì theo triết lý xưa, còn duyên thì tình nghĩa trọn vẹn, hết duyên thì đường ai nấy đi. Thế nhưng với tôi, việc mất đi mối tình đầu mà tôi đã dành bao công sức để nuôi dưỡng đó là một việc quá sức tưởng tượng…

Bài nhạc trong truyện là đây:

Link đọc truyện

Hoàn tất

One thought on “[Đoản văn] Chỉ cần có tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s