[Đoản văn] Nhân viên vs tổng giám đốc


Nhân viên vs tổng giám đốc

 

Thể loại: Boy love, hài

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Tóm tắt: Tôi là một nhân viên IT thực tập trong một tập đoàn lớn, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi không tò mò click vào trang hacker.com để rồi bắt đầu học tập các bước để hack một máy tính.


Truyện

Hoàn thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s