Mục lục Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ


Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ

 –o O o–

Tác giả: Đạm Ngọc

Thể loại: Hài, học đường, đam mỹ, ngôn tình

Nhân vật chính: Băng Nhi x Tiêu Phong, Hạo Tuấn x Thượng Vân

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17 (P1) (P2)

Chương 18

Chương 19

Chương 20

———