Mục lục Duyên phận cùng tiểu bạch thố


Duyên phận cùng tiểu bạch thố

005wohgcgw1efmfayh4zcj30eo09aq3b

Tác giả: Đạm Ngọc

Nhân vật chính: Tuấn Khải, Vương Nguyên (TFBoys)

Nhân vật phụ: Thiên Tỷ, Chí Hoành

Thể loại: Fanfic / Đam mỹ cổ trang

Phần 1

 Phần 2