Mục lục Cám dỗ


Cám dỗ

 

Thể loại: Tình yêu nam nam, tiểu thuyết phi lịch sử, ma quái, happy ending

Giới hạn: 15+

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Tóm tắt: Đâu là giới hạn của tình yêu? Và cám dỗ lớn nhất của con người là gì? Nguyên tổ đã phạm lỗi vì sự yếu đuối dẫn đến sa ngã, sau hàng thế kỷ, con cháu chúng ta có thể khác biệt hơn hay vẫn là như vậy?

Ngày 7-7-1898

Ngày 9-7-1898

Ngày 20-7-1898

Ngày 22-7-1898

Ngày 23-7-1898

Ngày 30-7-1898

Ngày 5-8-1898

Ngày 8-8-1898 (Thượng)

Ngày 8-8-1898 (Hạ)

Ngày 9-8-1898 (Thượng)

Ngày 9-8-1898 (Hạ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s