[Đoản văn] Valentine


Valentine

Author: Coco
Genre: SA
Summary: Valentine luôn là ngày khiến người ta nghĩ đến nhiều nhất. Phải chăng là vì đó là một ngày đặc biệt? Hay vì ta đang có một người đặc biệt bên mình…

P1+P2

Chính văn hoàn

 

Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Valentine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s