[Đoản văn] Từ khi trăng là nguyệt


Từ khi trăng là nguyệt

t659468
Author: Coco
Genre: SA
Rating: không có
Warning: SA
Summary: Trung thu là ngày của sum họp, đoàn viên… Khi trăng tròn liệu ai đi xa có nhớ người ở lại?

Truyện

Chính văn hoàn

Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Từ khi trăng là nguyệt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s