[Đoản văn] Những ngày giáp tết


Những ngày giáp tết

Author: Coco
Genre: SA
Rating: không có

Summary: Những ngày giáp tết có gì vui để kể? Có chứ, rất nhiều nữa là khác.

Truyện

Chính văn hoàn

 
 
Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Những ngày giáp tết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s