[Đoản văn] Ngày hôm qua


Ngày hôm qua

Author: Coco cũng tức là Đạm Ngọc
Genre: SA, sad
Rating: không có
Summary:

 

Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn. Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn


Ngày hôm qua em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện. Ðể nghìn năm tôi nhớ em muôn niên…

 

Note: Đây tuy là truyện đã viết lâu rồi nhưng Choco vẫn chưa post bên vnsharing. 

Truyện

Chính văn hoàn

One thought on “[Đoản văn] Ngày hôm qua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s