[Đoản văn] Mưa và kỉ niệm


Mưa và kỉ niệm

Author : Coco
Genre : Truyện/ SA
Rating: Không có
Warning: Không giống như những hình mẫu của Subaru và Seishiro. Truyện này họ sẽ là hai con người hoàn toàn xa lạ với Tokyo Babylon.
Summary: Cơn mưa đem em đến với anh… Rồi em lại ra đi… Liệu một ngày nào đó mưa có mang em quay về?

1

2

Chính văn hoàn

One thought on “[Đoản văn] Mưa và kỉ niệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s