[Đoản văn] Hoàn hảo


Hoàn hảo

Author: Coco
Genre: SA
Rating: không có
Warning: không có
Summary: Hoàn hảo? Cái hoàn hảo có phải là cái tốt nhất không? Người hoàn hảo có phải là người hạnh phúc nhất không?

Truyện

Chính văn hoàn

Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Hoàn hảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s