[Đoản văn] Chân trời tím


Chân trời tím

Author: Coco
Rate: Không có
Genres: SA
Status: Shortfic, complete
Note: Khi các bạn đọc đến dòng cuối chắc có người sẽ thắc mắc về đoạn code mà Tuấn gửi cho Nhật. Chỉ xin giải thích ngắn gọn là:

printf: dùng để in dòng chữ ra màn hình

Vòng lặp for có nghĩa là hàng chữ trong ấy sẽ được lặp lại theo đúng số lần ta quy định cho n. Vd: n=5 thì hàng chữ chính sẽ được lặp lại 5 lần.
Summary:

Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím.
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa.
Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không thể đến gần nhau ……

Lời nhạc như nói lên phần nào tâm trạng của hai người đang yêu nhau nhưng chính bản thân họ lại không thể nói được lời yêu với nhau. Tại sao vậy? Bởi vì họ biết rằng khi nói điều ấy ra thì mình sẽ mất người kia vĩnh viễn. Liệu họ sẽ như thế nào ? Liệu tình yêu có là phép màu kết nối hai trái tim họ không ?

Truyện

Hoàn tất

One thought on “[Đoản văn] Chân trời tím

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s