[Đoản văn] [Fanfic] Long đồ án – Phiên ngoại: Ngày tết và bài cửu


[Fanfic] Long đồ án – Phiên ngoại: Ngày tết và bài cửu

Tác giả: Đạm Ngọc

Thể loại: Fanfic, đam mỹ

Nhân vật chính: Triểu Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Âu Hậu x Thiên Tôn, Công Tôn Sách x Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử

Truyện

—o O o—

Hoàn