Nhật ký-Văn ánAuthor: Coco
Genre: SA, maybe yaoi
Rating: +14 được không ta?
Warning: yaoi
Summary: 60% là sự thật. Chuyện tình giữa một nhân viên và một ông chủ…

3 thoughts on “Nhật ký-Văn án

  1. Yukihana_wrose says:

    60% ấy là của ai vậy tỉ? mà văn án cần có giới thiệu về truyện thì mới là văn án chứ tỉ, cái này ngắn quá, được cái 60% sự thật câu khách :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s